Ascension FAQ

As we move into this new world of multidimensionality, there are alot of new things to learn. And if you just awakened or maybe have no idea what these things are yet. Let me try to explain them for you. So, what is ascension and the ascension journey?Energy is vibration. Everything is energy, our planet,Continue reading “Ascension FAQ”

Traditional Japanese Reiki was for self-development

According to Mikao Usui’s memorial stone, he was a very well-known and popular healer, who taught a large number of students all over Japan. The vast… Traditional Japanese Reiki was for self-development

ASHTANG YOGA- FOR A BLISSFUL, VIBRANT AND HEALTHY LIFE

Ashtang Yoga as postulated by Sage Patanjali, if followed in true letter and spirit can catapult the evolution of our soul to another level thereby … ASHTANG YOGA- FOR A BLISSFUL, VIBRANT AND HEALTHY LIFE

Natural Household Product Alternatives

o live the most optimal life possible, limiting your exposure your toxins is essential to your wellbeing. Many people are unaware at how many subtle … Natural Household Product Alternatives

Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT)

What is QHHT ? You are one step closer to what could be the most profound and transformational experience of your life. Quantum Healing Hypnosis … Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT)

Balance And Harmonise Your Yin And Yang Energy

Afternoon Lovelies, Have you ever connected with someone who was the complete opposite to you but you both just clicked and it just worked maybe, … Balance And Harmonise Your Yin And Yang Energy

Din andning – ett kraftfullt verktyg för att minska smärta!

Visste du att genom att förändra din andning kan du antingen förstärka eller förminska smärta (detsamma gäller för rädsla, nervositet eller någon … Din andning – ett kraftfullt verktyg för att minska smärta!

Onlinekurs i Stresshantering

Vill du få nya knep att ta dig an dina utmaningar och samtidigt lära känna dig själv bättre?  I den värld vi lever i idag går allting snabbare och snabbare. Det är en tid av effektiviseringar i arbetslivet och privatlivet som vi ständigt skall förhålla oss till och hantera. Det är mänger av information viContinue reading “Onlinekurs i Stresshantering”

Har du koll på de dysfunktionella tankarna?

Har du koll på vilka dysfunktionella tankemönster som härjar runt i hjärnan? De dysfunktionella tankemönstren hindrar din egen förmåga att ha sunda relationer till dig själv och din omgivning. Den som har flera dysfunktionella scheman påverkas lätt av tankeförvrängningar. Dessa kan ofta leda till missuppfattningar av situationer och leder till ologiska slutsatser baserade på ettContinue reading “Har du koll på de dysfunktionella tankarna?”