Att vara mer närvarande

Golden vibes courses

Du har säkert hört talas om mindfulness. Men vad är metoden egentligen och vad kan den hjälpa dig med?

Metoden bygger på fyra hörnstenar:
– Observation
– Beskrivning
– Icke dömande
– Deltagande

Med observation menas att vara uppmärksam på det som sker här och nu. Situationer, tankar, känslor och beteenden.

Med beskrivning menas att kunna beskriva situationen utan att blanda in hur vi upplever den utan att se tankar och känslor som subjektiva reflektioner.

Med icke dömande menas att inte värdera och att inte fastna i positiva eller negativa värderingar, utan bara göra neutrala beskrivningar av händelsen.

Med deltagande menas att delta utan att fokusera på sig själv och sin upplevelse. Att se händelsen som på film där man själv bara är en åskådare.

Om vi kan lära oss att observera våra tankar och känslor mer utan att identifiera oss med dem så kan vi slippa att fastna i negativa och destruktiva tankespiraler. I dagens samhälle är vi snabba med att värdera och ha olika åsikter. Våra tankar är ofta nedvärderande till oss själva och andra, helt omedvetet oftast. Självklart ska vi ha åsikter och kunna uppröras av orättvisor, men vårt nedvärderande skapar trubbel när det kommer till förutfattade meningar eller tonen vi använder mot oss själva. Lär vi oss uppmärksamma detta sätt att tänka, så kan vi utveckla en trevligare inre ton i våra tankars språk.

I medveten närvaro lär vi oss att avsiktligen uppmärksamma nuet, utan att värdera eller döma hur du upplever det. Att tillåta oss att uppleva nuet på ett neutralt sätt.

Ett annat sätt att använda mindfulness är när man behöver träna sitt tålamod och sin tillit. Det är en träning i att ta hand om sig själv. Genom att öva upp lyhördheten för oss själva, våra behov och gränser, tillåter vi oss att känna det vi känner istället för att ”överge” oss i stressade situationer. Ju mer tillit vi har, desto mer vågar vi släppa kontrollen om den framtid som vi ännu inte vet något om. 

Medveten närvaro handlar också om att acceptera. Sig själv, andra, livet som det är. Men behöver såklart inte gilla allt, men våga se och acceptera fakta. Acceptans bjuder också in till en öppenhet för livets föränderlighet. Att ögonblick för ögonblick acceptera livet som det är. Pröva gärna att öva på acceptansen, att saker och ting är som de är. Vad upptäcker du?

Och slutligen handlar medveten närvaro också om att släppa taget och icke strävan. Det vill säga att våga släppa taget om kontrollen av att veta precis vad som ska hända när, om tankarna om framtiden och känslorna som känns jobbiga. 
Att bli medveten om känslan av att hela tiden sträva efter något, faktiskt inte är något annat än ju det, en känsla. Vad händer när du frigör dig från din strävan i vardagen? 

Mindfulness är alltså att öva sig själv i att landa i nuet, i acceptans, observation, icke värderande och känna sig fullt närvarande i situationen.

TIPS! Om du har Spotify eller någon annan musiktjänst, så kan du söka på mindfulness meditationer. Då får du upp ett gäng som du kan öva upp din medvetna närvaro med. 

Texten är inspirerad av Helen Nords bok Hälsocoaching. Tyvärr säljs inte den boken i handeln längre, men vi ska se till att dela den gedigna kunskapen som hon samlat i den boken, lite då och då.

Vänligen,

Karin
Creator Golden-Vibes
Certified Coach

Sign up for the newsletter and get a FREE E-BOOK on how to raise your vibration. Website: https://golden-vibes.com


Visit Golden-vibes’s shop, for cool artwork on awesome products!Golden-vibes’s shop

MeWe Group: http://mewe.com/join/ascensionjourney-goldenvibes

Book a distance Reiki healing session: https://golden-vibes.com/reiki/

Want to make money on your blog? Sign up to Adrecord, an affiliate marketing network, for free, and start earning today: https://click.adrecord.com?c=39528&p=120

Shop crystals, books, yoga clothing/mats and accessories at Yogia.se:
https://click.adrecord.com?c=39528&p=830

Support your body with the best and cleanest supplements from Glimja (and Vimergy): https://click.adrecord.com?c=39528&p=725

Är du en blivande Stressterapeut? Studera på distans och helt online hos Academy Online: https://www.academyonline.se/faq/stress-terapeut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: